İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir başarı için en değerli kaynağın, insan kaynağı olduğu bilinciyle,

İşimizin gerekliliklerine ve kurum kültürümüze uygun nitelik ve yetkinliklere sahip personelleri istihdam etmek,

Gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmak, kurumsal hedefleri, bireysel hedeflere indirgeyerek, Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşmak.

Sağlıklı iki yönlü iletişimi sağlayarak, birbirlerine güvenen, ortak hedefe yönelmiş, eşit fırsatlar ilkesiyle, mutlu çalışan profili oluşturmak,

Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak, çalışan bağlılığı ve memnuniyetini yüksek tutup, sağlıklı, güvenli ve kurum değerlerinin yaşatıldığı bir çalışma ortamı sağlamak, ana politikamızdır.

İş Başvuru Formu

Alanı Doldurunuz
Lütfen E-Postanızı Doğru Giriniz
Alanı Doldurunuz
Alanı Doldurunuz