KEÇE KODLAMA VE GENEL TİP TANIMI

KEÇE KODLAMA VE GENEL TİP TANIMI

KEÇE KODLAMA VE GENEL TİP TANIMI

Keçe Tanımlaması Kullanım yerleri, şartları ve ölçülerine göre keçeler birbirlerinden farklı fiziksel, kimyasal özellikler ve şekillere sahiptirler. Keçe seçiminde ve sınıflandırılmasında da bu özellikler kullanılır. SKT'de keçeler, anma ölçülerine, keçe tiplerine ve malzeme çeşitlerine göre tanımlanır ve sınıflandırılır. Her bir keçe, dudak malzemesini de belirten bir SKT numarası ile adlandırılır.

Tanımlamada kullanılan anma ölçüleri Tablo 4'te gösterilmiştir. Anma ölçüsünde kullanılan tüm ölçüler milimetredir (mm.).Devam eden sayfalarda ve keçe konusunda yapılacak haberleşmelerde anlatımı sadeleştirmek, standartlaştırmak ve ortak bir dil oluşturmak için aşağıdaki bölgesel terimler kullanılacaktır.
 
Anma Ölçüleri
Mil çapı d1
Yuva Çapı D
Keçe Yüksekliği b
Keçe Dış Çapı d2
ÖRNEK ÖLÇÜLENDİRME Anma ölçüsü Keçe tipi SKT No (-S : Malzeme kodu)
19.00 x 35.00 x 7.00 L3L SAG 040671-S
Tablo 4

Keçe Anma Ölçüleri SKT yağ keçelerinde iki tip ölçülendirme biçimi vardır:
+ Metrik keçelerin ölçülendirilmesi
+ İnç (parmak) keçelerin ölçülendirilmesi

Metrik Keçelerin Ölçülendirilmesi
En çok karşılaşılan ölçülendirme biçimidir.
Açıklama: Örnek: SKT No 040323, ölçü: 30.00 x 45.00 x 8.00
d1 x D x b
30.00 x 45.00 x 8.00
Keçenin çalıştığı mil çapıdır.   Keçenin çakıldığı yuva çapıdır. (Keçe dış çapı, bu yuvada yeterli sıkılığı sağlayacak şekilde büyük üretilmiştir.)   Keçenin toplam yüksekliğidir.
Bütün ölçüler milimetredir.
EBazı keçelerde ölçüler çalışma yeri özelliklerine göre üçten fazla olabilir. Açıklama: Örnek: SKT No 047587-Z SPL3LL Ölçü: 45.00 x 72.00 - 86.00 x 8.00 - 12.00
d1 x D - D' x b - b'
45.00 x 72.00 - 86.00 x 8.00 - 12.00
Keçenin çalıştığı mil çapıdır.   Keçenin çakıldığı yuva çapıdır. (Keçe dış çapı, bu yuvada yeterli sıkılığı sağlayacak şekilde büyük üretilmiştir.)   Keçenin dış çapından sonra gelen en büyük ölçüdür.   Keçenin çakılma yüksekliğidir.   Keçenin toplam yüksekliğidir.

Inch (Parmak) Ölçüden Dönüşmüş Keçelerin Ölçülendirilmesi Inch (parmak) ölçülü keçelerin, (katalog listesinde # ile işaretlenmiştir) ölçülendirme tekniğinde, metrik ölçülendirme tekniğine göre tek fark dış çap ölçülendirilmesindedir. İnç Keçelerde, ikinci ölçü keçenin dış çapıdır ve yuva çapı bu ölçüden daha küçük olmalıdır.
Açıklama:
Örnek: SKT No 047472 Tipi: L1L, Ölçü: 69.85 x 92.15 x 14.28
d1 x d2 x b
69.85 x 92.15 x 14.28
Keçenin çalıştığı mil çapıdır.   keçenin dış çapıdır.Yuva çapı, keçe dış çapından gerekli sıkılığı sağlayacak kadar küçük olmalıdır.(bak: tablo 2 ve 3   Keçenin toplam yüksekliğidir.
Bütün ölçüler milimetredir.
Not: Bu ölçülendirme tekniğinin dışındaki bazı ölçülerin açıklaması için SKT'ye başvurulmalıdır.
Örnek :
SKT no 410325, Tipi SPLLKSS, ölçü : 66.67 x 103.34 - 112.69 x 12.7 - 27.78 Ø 103.34 ölçüsü keçenin çakılan dış çapıdır ve metaldir ve yuva ölçüsü tablodaki gibi (Ø 103.34 - 0.13 =) 103.21 mm'dir.
Dışı metal inç keçeler için (L1, SL, SD, vb)
Keçe dış çapı (d2) Yuva çapı (yuva çapı ... kadar küçük) Yuva toleransı
...den ...e kadar
00.00 50.93 -0.13 +0.03 -0.03
50.94 76.33 -0.13 +0.03 -0.03
76.34 127.13 -0.13 +0.04 -0.04
127.14 177.95 -0.15 +0.04 -0.04
177.96 304.98 -0.18 +0.05 -0.05
304.99 508.20 -0.20 +0.05 -0.10
508.21 1016.20 -0.20 +0.05 -0.15
1016.20 1524.20 -0.20 +0.05 -0.25
Tablo 2

Dışı kauçuk inç keçeler için (L3, L2, vb)
Keçe dış çapı (d2) Yuva çapı (yuva çapı ... kadar küçük) Yuva toleransı
...den ...e kadar
00.00 51.00 -0.20 +0.03 -0.03
51.01 76.45 -0.25 +0.03 -0.03
76.46 127.25 -0.25 +0.04 -0.04
127.26 178.10 -0.31 +0.04 -0.04
178.11 305.10 -0.31 +0.05 -0.05
305.11 508.38 -0.38 +0.05 -0.10
508.39 1016.46 -0.46 +0.05 -0.15
1016.47 1524.00 -0.51 +0.05 -0.25
Tablo 3
* Yukardaki değerler önerilen yuva ölçüleridir ve geneldir. Yuva ölçüsü konusunda hata yapılmaması için herhangi bir kuşkuda SKT'ye başvurulmalıdır.

SKT Keçe Tiplerinde Kullanılan Harf Kodlarının Açıklanması SKT keçe tiplerinde geçen bazı sembollerin anlamları Tablo 4'de verilmiştir:
Sembol Tanımı Örnek tip
A Yay yuvası yoktur. SLA
B Basınca dayanıklıdır. L3B
C Dudak, keçe yüksekliğinden daha yüksektir. (1) L3C
C Keçe dıştan dudaklı olup, çevreden çalışmaktadır. (2) CL3
D Deri malzeme kullanılmıştır. SLD
K Yün malzeme kullanılmıştır. SLK
L Kauçuk malzeme kullanılmıştır. L1, L3
L Toz dudaklıdır. (3) LL3, L3L
LL Toz dudağı iki tanedir. L3LL
R Keçe alından çalışan bir dudağa da sahiptir. L5R
SAG Keçe sağa dönüşlü miller içindir. L3SAG
SOL Keçe sola dönüşlü miller içindir. L3SOL
SS Keçe çavuş (sağ-sol) tırtıllıdır. L3SS
SC Kaset tipi poyra keçeleridir. SC1
SP Özel (spesiyal) profilli keçelerdir. (4) SPL3
T Dış yüzeyi tırtıllıdır. L3T
X Çift dudaklıdır. L3X

(1) Eğer tip tanımının sonunda ise.
(2) Eğer tip tanımının başında ise.
(3) Başa yazılırsa dudak içe doğru, sona yazılırsa dudak dışa doğrudur.
(4) Dikkatli olunmalıdır. Detay bilgi için SKT'ye başvurulabilir.


Keçe Dudağındaki Tırtılların Tçıklanması Keçe tipleri tanıtım resimleri aşağıda verilmiştir.
Sağa Dönen Miller İçin Sola Dönen Miller İçin Sağa ve Sola Dönen Miller İçin


Temel Tipler ve Özellikleri
L1 tipi keçelerin dışı metaldir. Yuvalarına sıkı geçerler. Özellikle pahalı malzemelerden üretilen keçeler bu tiptedir. Malzemelerinin ısıl genleşme katsayıları yüksek ve parçalı yuvalardaki kullanım alanları sınırlıdır (Örneğin alüminyum). Özellikle kaba işlenmiş, gözenekli yuvalarda bir dolgu maddesine gereksinim duyarlar.
L1  
L3 tipi keçelerin dışı kauçuk kaplıdır. Bu tip döner mil keçelerinin dış çapları düz veya keçenin montaj sırasında geri kaçmasını önlemek için tırtıllı bir kauçuk tabakası ile kaplanmıştır. Isıl genleşme katsayıları yüksek, parçalı, yüzey pürüzlülüğü yüksek ve eksenden kaçık yuvalarda da kullanılabilirler.
L3 L3T  
L13 tipi keçeler L1 ve L3 tipi keçelerin kombinasyonundan meydana gelmiştir. Sac kısım merkezlenmeyi ve sıkılığı sağlarken, kauçuk bölüm sızdırmazlığı sağlar. Isıl genleşmelerden daha az etkilenirler.
L13  
SL tipi keçeler L1 tipi keçelerin özelliklerini kapsamalarının yanında, büyük çaplarda çakma kolaylığı sağlarlar. Montaj hatalarına karşı daha dayanıklıdırlar.
SL  
Toz dudaklı döner mil keçeleri tozlu ve kirli ortamlarda görev yapmak için tasarlanmıştır. Kir ve tozların yağ dudağına ulaşarak sızdırmaya neden olmasını önlemek için, bu keçelere toz dudağı eklenmiştir. Krank millerinde ve dişli kutularında tekli toz dudakları kullanılırken, toz ve çamurla doğrudan teması olan keçelerde özel tip toz dudaklar kullanılmaktadır. Yüksek devirde çalışan döner mil keçelerinin bazılarında toz dudağı çapı mil çapından daha büyüktür ve bu standart kullanımda keçeye yeterli koruma sağlar. Yüksek devir nedeni ile toz dudağının aşınması önlenmiş olur. Genel makine donanımlarında ve tarım makinelerinde ise mile sıkı geçen toz dudağı tipleri kullanılmaktadır.
L3L (TOZ DUDAKLI)  
Çift toz dudaklı döner mil keçeleri kirlenme olasılığı fazla olan ortamlarda kullanılmaktadır.
L3LL (ÇİFT TOZ DUDAKLI)  
Aşırı kirli ortamlarda güvenliği sağlamak için R tipi eksenel toz dudaklı keçeler geliştirilmiştir.Burada eksen istikametinde toz dudağı bir kanalın içine girer.Bu kanal genellikle dönen bir fırlatıcı diskin üzerindedir.Toz ve kirler önce bu diskin vasıtası ile geriye fırlatılır.Buna rağmen içeri kaçan kirler , bu eksenel dudak tarafından tutulurlar.Zamanla bu dudağın ucundan aşağıya düşen maddeler tekrar dönen diske çarparak geriye fırlarlar.Bütün bu engellere rağmen keçeye ulaşmayı başaran yabancı maddeler ise tek veya çift toz dudakları tarafından tutulurlar.
R (EKSENEL TOZ DUDAKLI)  
Standart yağ keçeleri genellikle 0.5 bar basınca kadar görev yaparlar.Yüksek basınçlarda görev yapabilmeleri için özel önlemler alınması gerekir.Bunlardan biri standart keçelere destek halkası uygulayarak , basınca dayanıklılıklarının yükseltilmesidr.(Montaj önerileri kısmına bakınız).Ayrıca yüksek basınca dayanabilen özel profilli basınç keçeleri kullanılmaktadır.Fakat bu keçenin çalıştığı ortam , keçenin profili , malzemesi , mil çapı ve devir sayısı ile sınırlıdır.
L3B  
L2 ve L5 keçeler genellikle gres yağına karşı kullanılan yaysız keçelerdir. Diğer bir kullanım alanı ise yağ buharına karşı koruma ve mil kazıyıcılığıdır.
L2 L5  
Bu tip deri keçelerin tasarımı oldukça eskidir.Zamanla devre dışı kalmaktadırlar.Yalnız , dış etkenlere karşı kauçuk tabanlı keçelere göre daha az hassas olmaları ve montaj kolaylıkları nedeni ile hala kullanılmaktadırlar.
D1