KURUMSAL

Politikalar

Politikalar

Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve müşterilerin ek isteklerine göre hareket etmek,
 Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek, elde ettiğimiz tecrübeleri tedarikçi, müşteri ve toplumla paylaşmak, 
Doğal kaynaklarımızı korumak, verimli şekilde kullanmak ve geri kazanımı özendirmek, 
Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliğini önlemek veya kaynağında en aza indirmek ana hedeflerimizdir. 

Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına, 
Genel Müdür

SKT; IATF 16949, TS 6194, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, FORD Q1 belgelerine sahiptir.

Kalitede ve teslimatta örnek bir güvenilirliği sağlamak,
Rekabet gücünü canlı tutmak,
Müşterilerin isteklerini yerine getirmek,
Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Ürün çeşitliliğini arttırarak, tüm adetler için hızlı üretim yapabilme esnekliğini sağlamak,
Öğrenen, geliştiren ve yönetebilen yetkin, etkin ve mutlu bir personel yapısını sürdürmek,
Kendini sürekli yenileyen kurumsal yapımızı geliştirmek ana hedefimizdir.


Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına, 
Genel Müdür

SKT A.Ş. İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Faaliyetlerimizi Yerine Getirirken, İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili Tüm Yasal Düzenlemelere Ve Üyesi Olduğumuz Kuruluşların Ek İsteklerine Göre Hareket Etmek,
Çalışanlarımızın İş Sağlığı Güvenliği Bilincini Arttırarak İş Sağlığı Güvenliği Performansımızı Sürekli İyileştirmek,
Çalişanlarimizi, Müşterilerimizi, Taşeronlarımızı ve Tüm Ziyaretçilerimizi Faaliyetlerimizden Kaynaklanan Risklerden Korumak, İş Sağlığı Güvenliği Uygulamalarını Özendirmek,
İşyeri Risklerini Kaynağında Kontrol Altına Alarak, Sağlıklı Ve Emniyetli Şartlarda Çalışmak,
İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamızdır.

Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına, 
Genel Müdür