ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI

ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI

ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI

Ürünlerin Depolanması Kauçuk ürünlerin fiziksel özellikleri, yanlış kullanım ve depolama şartlarından dolayı bozulabilir. Rulmanların ve diğer değerli işlenmiş parçaların ömrü keçenin sızdırmazlığına bağlı olduğundan, döner mil keçeleri dikkatli saklanmalıdır. Olası tehlikeler aşağıda sıralanmıştır.
Depolama alanı serin (30°C altında) olmalıdır. 30°C'yi geçen sıcaklıklar keçenin ömrünü kısaltır. 10°C'nin altındaki ortamda uzun süre kalmış keçeler, ortam sıcaklığına getirildikten sonra kullanılmalıdır. Keçeler depolama alanlarında kalorifer peteklerinden en az 1 metre uzakta olmalı veya petekler perdelenmelidir.
Ozona maruz kalma kauçuklarda yaşlanmaya sebep olur. Bunu önlemek için ozon üretebilen cıva buharlı lambalar (örneğin bilinen florasans lambalar) kullanılmamalıdır, normal ampuller tercih edilmelidir. Ark yapabilecek elektrikli aletler (örneğin; elektrik motoru) depolama ortamında bulunmamalıdırlar. Keçeler, doğrudan veya dolaylı güneş ışığından korunmalıdır: Depoların camları kırmızı veya portakal rengi boya ile kaplanmalı, asla mavi boya kullanılmamalıdır.
Depolama alanındaki yoğuşmaya neden olabilen bağıl nem oranı, %40 ile % 70 arasında olmalıdır. Eğer uzun süre depolanacak ise, kuru bir ortamda ağzı kapatılmış, hava geçirmez ambalajlarda korunmalıdır. Aşırı nem, kauçuğu etkileyebileceği gibi bilezik ve yayın paslanmasına sebep olabilir.
Keçeler, fiziksel hasar görmemeleri için çalışma ortamlarından uzak depolanmalıdır. Kapalı bir kap, keçeyi fiziksel hasarlardan, toz, kum, ve birikintilerden koruyacaktır. Ürünler asla ipe, çiviye ya da tele geçirilip saklanmamalıdır; sızdırmazlık bölgelerine zarar verir. Eğer gerekiyorsa temizlik ve bakım için ılık su ve sabun kullanılmalı, temizlenmiş ürün oda sıcaklığında kurutulmalı ve paslanmaya karşı önlem alınmalıdır. Temizlik için benzin tiner gibi bir solvent kesinlikle kullanılmamalıdır. Mekanik temizlik yapılmamalıdır. Kauçuk parçalar yük altında depolanmamalıdır. Keçeler düzgün bir şekilde istiflenmeli, hiçbir zaman keçelerin birbirlerinin keçe dudaklarını zedeleyebileceği yığınlar halinde stoklanmamalı, taşınmamalıdır. Karton keçe kutuları, üst üste konduğunda altta kalan keçelere fazla ağırlık binmesi önlenmelidir.
Keçeler radyoaktif malzemelerden ve kimyasal dumanlardan uzak depolanmalıdır. Bazı metaller (bakır içeren metaller ve manganez gibi) kauçuğu tahrip edebilir. Parçalar bunlarla temas halinde depolanmamalıdır. Bu durumda kağıt veya polietilenle birbirinden ayrılmalıdır.
Ambara ilk giren ürünün, ilk çıkan (ilk kullanılan) olması gerektiği unutulmamalıdır. İdeal depolama şartlarında bile çok uzun süre depolanmış keçelerin kauçuklarında hasar görülebilir.
Bazı böcek ve kemirgenler kauçuk yiyebildikleri için, keçeler, böcek ve kemirgenlere karşı korunmalıdır.
Ürünler kullanım yerine kadar yabancı maddelerden ve hasar görmekten korunmalıdır ve montaj hattına kadar paketlerinden çıkarılmamalıdır. Bu, ürünlerin korunmasını ve tanımlanmasını sağlayacaktır. Ürünler, montaj hattına, kısa dönemde (bir vardiya / bir gün vb.) bitecek şekilde getirilmeli ve montaj hattında da iyi korunmalıdır.